Pasy spawalnicze

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3

Pochłanianie promieniowania świetlnego przez pasy spawalnicze

Pasy spawalnicze o grubości 1 mm i szerokości 570 mm pochłaniają szkodliwe dla ludzkiego zdrowia a nawet życia promieniowanie świetlne emitowane podczas spawania łukowego. Łuk elektryczny w procesie spawania wytwarza ogromną ilość niewidzialnego promieniowania podczerwonego IR a także ultrafioletowego UV. Dodatkowym czynnikiem szkodliwym jest emisja światła widzialnego, niebieskiego o dużym natężeniu. Przebywanie w otoczeniu stanowiska spawalniczego bez specjalistycznej odzieży ochronne niesie za sobą ryzyko poparzeń narządu wzroku i skóry. Dlatego też inspektorzy BHP zalecają stosowanie osłon PCV z folii spawalniczej, która filtruje 99,998% szkodliwego promieniowania.

Pasy spawalnicze spełniające wymogi normy ISO 25890

Przegrody spawalnicze z przezroczystych folii PCV spełniają rygorystyczne wymogi normy spawalniczej PN-EN ISO 25980. Filtrują one niemalże w 100% szkodliwe promieniowanie emitowane przez łuk spawalniczy. Około 90% promieni widma świetlnego pochłaniane jest przez materiał z jakiego produkuje się pasy spawalnicze. Niecałe 10% światła odbija się od przegrody spawalniczej w kierunku spawacza. Nie jest to jednak problem, gdyż jest on chroniony przez specjalistyczne kombinezony, maski a także przyłbice spawalnicze. W przeciwieństwie do pracowników, którzy nie biorą bezpośredniego udziału w procesach spawalniczych a wykonują swoje obowiązki w pobliżu boksu spawalniczego. I to właśnie takie osoby chronione są przez pasy spawalnicze. Montuje się je jako wypełnienie stacjonarnych stelaży spawalniczych lub produkuje się z nich ekrany spawalnicze.

Przed czym chronią pasy spawalnicze?

Emitowane przez łuk spawalniczy intensywne promieniowanie świetlne niesie za sobą bardzo wysokie ryzyko poparzenia narządu wzroku. Promieniowanie podczerwone IR a także jaskrawe rozbłyski światła widzialnego niebieskiego i fioletowego niefiltrowane przez folie spawalnicze powodują poparzenia siatkówki oka. Natomiast długotrwała ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe prowadzi do poparzeń spojówki oka. Charakter tych poparzeń w większości przypadków ma charakter krótkotrwały i poszkodowany po kilku dniach wraca do sprawności jednak zdarza się, że poparzenie jest rozległe i powoduje trwały uszczerbek na zdrowiu.

Jak mocuje się pasy spawalnicze?

Folia spawalnicza o szerokości 570 mm to materiał, z którego produkuje się kurtyny spawalnicze a także ekrany spawalnicze mobilne. Pasy mocuje się za pomocą dedykowanych okuć spawalniczych w postaci mankietów a także obejm zaciskowych. Uchwyty te przystosowane są do mocowania pasów na stalowych poprzeczka calowych (33,7 mm).

Pasy spawalnicze mocowane na obejmę zaciskową

Poziom przezroczystości i tłumienia promieniowania przez pasy spawalnicze

Folia PCV spawalnicza występuje w czterech wariantach kolorystycznych. Każdy kolor oznacza inny stopień przejrzystości materiału.

Warto wiedzieć, że bez względu na przezroczystość każda folia spawalnicza zapewnia 99,998% ochrony przeciwpromiennej! Przezroczystość ma wpływ jedynie na komfort obserwacji wnętrza stanowiska spawalniczego poprzez tłumienie rozbłysków łuku elektrycznego w większym lub mniejszym stopniu.

Gładkie, czerwone pasy spawalnicze

Najbardziej przezroczyste osłony spawalnicze z folii PCV. Wykorzystywane na przegrody spawalnicze montowane w wejściach na stanowiska spawalnicze. Pozwalają zobaczyć przed wejściem do boksu czy trwają prace spawalnicze czy też wejście bez odzieży specjalistycznej jest możliwe.

Pasy spawalnicze w czterech wariantach przezroczystości - stopnie filtracji światła niebieskiego

Pasy brązowe i zielone o gładkiej powierzchni

Pasy spawalnicze w kolorze zielonym a także brązowym zapewniają średni komfort obserwacji wnętrza stanowiska pracy spawaczy. W praktyce tylko gdy wnętrze jest rozświetlane przez łuk spawalniczy można zobaczyć co dzieje się po drugiej stronie osłony spawalniczej. Tłumienie jaskrawych rozbłysków jest znacznie lepsze w porównaniu do pasów czerwonych jednak możliwość obserwacji spawacza dużo mniejsza. Z materiałów w tych kolorach wykonuje się ściany spawalnicze boczne.

Matowe, ciemnozielone pasy foliowe

Materiał spawalniczy o matowej powierzchni i niemalże czarnej barwie umożliwia dostrzeżenie niewielkiego rozbłysku łuku spawalniczego. Dostrzeżenie wnętrza jest niemożliwe. Tak ciemne osłony spawalnicze, zapewniające tłumienie jaskrawego promieniowania w 90% sprawiają, że pasy spawalnicze matowe wykorzystuje się głównie do wygrodzeń między sąsiadującymi boksami spawalniczym. Oczywiście produkuje się z nich także mobilne ekrany spawalnicze, z których można korzystać w warunkach dobrego oświetlenia lub w trakcie prac w terenie.