Żebrowana kurtyna mroźnicza Super Polar -60°C, z pasów 300×3(7)mm

Cena od 1516,97  z VAT

 • Pasy Super Polar 300×3(7) mm z zakładem 54 mm
 • Folia przezroczysta o morskim zabarwieniu
 • Wzmacniana obustronnie wzdłużnymi żebrami
 • Podwyższona wytrzymałość mechaniczna
 • Temperatura pracy: od -60°C do +15°C
 • Przepuszczalność światła >85%
 • Bardzo dobra izolacja termiczna
 • Zapobiegają powstawaniu pary wewnątrz komory, a także
  oszronieniom i oblodzeniom urządzeń chłodniczych
 • Odporne na większość środków chemicznych